ЈАВЕТЕ СЕ!

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИГУРНОСНИТЕ ВРАТИ

Oблога на довратникот и крилата во декори понудени за собните врати.

Oблогата на довратникот, ја покрива целата дебелина на ѕидот така да облогата и декоративните первајз лајсни се видливи и од надворешната и од внатрешната страна.

Moжност за изработка со фурнирана oблога на вратното крило.

18 точки за заклучување.

Рамковна рамка крила изработен од INOX.

Moжност за комбинација на декор на влезните и собни врати за дополнителна визуелна хармонија.

Крило исполнето со камена волна поради подобра звучна и топлотна изолација.

Крило изработено од двоен лим со засилувачи.

Опаѓачки праг.

Securemme cilindar за заклучување со еден градилишен клуч и пет оригинални клучеви.

Securemme špijunka.

Противпровално зајакнување околу бравата.

Ноќно резе..

СИГУРНОСНИ ВРАТИ