ЈАВЕТЕ СЕ!

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИГУРНОСНИТЕ ВРАТИ

Oблога на довратникот и крилата во декори понудени за собните врати.

Oблогата на довратникот, ја покрива целата дебелина на ѕидот така да облогата и декоративните первајз лајсни се видливи и од надворешната и од внатрешната страна.

Moжност за изработка со фурнирана oблога на вратното крило.

14 точки за заклучување.

Рамковна рамка крила изработен од INOX.
Може да се пластифицира во саканата боја.

Moжност за комбинација на декор на влезните и собни врати за дополнителна визуелна хармонија.

Крило исполнето со камена волна поради подобра звучна и топлотна изолација.

Крило изработено од двоен лим со засилувачи.

Опаѓачки праг.

Cipierre систем за заклучување со еден градилишен клуч и пет оригинални клучеви.

Cipierre шпијунка.

Противпровално зајакнување околу бравата.

Ноќно резе..

СИГУРНОСНИ ВРАТИ